ترجمه عربی به فارسی

زبان عربی یا زبان تازی، از شاخه زبان‌های سامی و هم‌خانواده با زبان‌های عبری و آرامی است. زبان رسمی عربی در محدوده ای شامل 25 کشور (با ۳۲۹ میلیون نفر جمعیت)، یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد محسوب می گردد. در کشورهای عربی و جهان از زبان عربی مدرن استاندارد بعنوان زبان رسمی کتابت استفاده می شود. این زبان از لهجه‌ها و گویش های مختلفی تشکیل شده است.

سایت ترجمه عربی به فارسی و ترجمه فارسی به عربی ارتباط، به ارائه خدمات تخصصی ترجمه عربی به فارسی و ترجمه فارسی به عربی در ایران و جهان می پردازد. این ترجمه عربی به فارسی  و ترجمه فارسی به عربی با ارائه تجربه و دانش مترجمان ما در  رشته های مختلف دانشگاهی و متون تجارتی صورت می‌پذیرد. این خدمات ترجمه عربی به فارسی و ترجمه فارسی به عربی تمام وقت بوده و در بیست و چهار ساعت از تمام روزهای هفته در اختیار می باشد.

ترجمه فارسی به عربی

 صفحه اول          قیمت و سفارش           کتابخانه دیجیتال (با همکاری انتشارات رایانه پرداز) 

ترجمه فارسی به عربی و ترجمه عربی به فارسی

خدمات ترجمه عربی به فارسی و ترجمه فارسی به عربی در ترجمه متون علمی و دانشگاهی، و نیز متن های تجاری، قراردادهای خارجی  و  بروشورها و نیز طراحی سایتهای دوزبانه یا چند زبانه  ارائه می گردد. این ترجمه ها عمدتا توسط مترجمان عرب زبان خارجی صورت می پذیرد و در سطوح زیر می باشد:

■  ترجمه عربی به فارسی :

1  ترجمه عربی به فارسی در سطح تخصصی (طلایی)

2  ترجمه عربی به فارسی در سطح عالی (الماس)

■  ترجمه فارسی به عربی:

1  ترجمه فارسی به عربی در سطح تخصصی (طلایی)

2  ترجمه فارسی به عربی در سطح عالی (الماس)

 

سایت ترجمه فارسی به عربی 

Enter Site